İnsan Kaynakları Uzmanı Kimdir, Ne İş Yapar?

Kas 1, 2022 İnsan Kaynakları

İlerleyen modernizmle birlikte, şirketlerin birbiriyle rekabeti son yıllarda artmış durumdadır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra, şirketler bilimsel metotlara başvurdular. Bu metotlar, beraberinde rekabeti de getirmiştir. Rekabette, şirketi öne çıkaracak birkaç husus vardır. Bu hususların başında, iş verimliliği ve iş gücünün doğru kullanılması gelir. Doğru kullanılan bir işgücü, şirket verimliliğini pozitif olarak etkiler. Bu etkiden maksimum fayda sağlamak adına, şirketler bazı çözümlere başvurur. Bu çözümlerden birisi de insan kaynakları çözümleridir. Bu noktada, uzman kişiler şirketleri doğru yönlendirerek, iş gücünün doğru dağıtılmasını sağlar. İnsan kaynakları departmanında çalışan bu uzman kişiler, aynı zamanda iş gücüyle alakalı bütün süreçlerin  doğru yönetilmesi hususunda görev alır. Bu süreçler, işe alım süreçlerinden başlayarak, şirket içi personel verimliliğine kadar sürer. Bu kişilere insan kaynakları uzmanı denir. Yazımızda, insan kaynakları uzmanı kimdir, ne iş yapar, görevleri nelerdir gibi hususlara değineceğiz. İşte detaylar…

İnsan Kaynakları Uzmanı Kimdir?

İnsan kaynakları uzmanı, bir şirket içinde, insan kaynakları departmanında görev alan ve işe alım süreçlerinden tutun, bütün personel yönetiminden sorumlu olan personeldir. Bu kişiler, aldıkları eğitimler ve kazandığı tecrübelerle uzmanlaşırlar. Ana amaç, şirket içindeki iş gücünün doğru yönetilmesidir. Bunun ilk aşaması işe alım sürecidir. İşe alım süreçlerinde, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, en doğru aday havuzunu oluşturup havuz içinden en doğru adayı seçmekle başlar. Doğru adaylar, şirketin iş verimliliğini olumlu düzeyde artırır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bu konuların başında, departmanın hangi yazılımları kullandığı hususu gelir. Kullanılan yazılımlar, şirketteki insan kaynakları uzmanının en doğru seçimleri yapmasına yardımcı olur. Geçmiş yıllarda, insan kaynakları yazılımları gelişmemişti. Bu nedenle, bu süreçler, insan eliyle yapılıyordu. Bunun sonucunda, doğru adayların seçiminde bazı problemler oluşsa da son yıllarda yazılımlar sayesinde, en doğru seçimi yapmak daha kolay bir hale geldi. Bu yazılımların başında ise ZEOPS geliyor. ZEOPS, insan kaynakları departmanının yönettiği süreçlerde, insan kaynakları uzmanlarına destek veren bazı faaliyetleri karşılıyor.

İnsan kaynakları, genellikle şirket yönetimi ve personel arasındaki bütün iletişimi sağlar. Bu iletişim, yukarıda bahsettiğimiz üzere, işe alım süreçlerinde başlar. Şirket personeli ve yönetim arasındaki iletişimin doğru yapılması, olumlu sonuçlar doğurur. Bu olumlu sonuçlardan ilki, personelin şirketi sahiplenmesidir. Bu sayede, personel kendi şirketinde çalışıyormuş gibi en verimli şekilde çalışır. Bu durum da şirket verimliliğini pozitif olarak etkiler.

İnsan Kaynakları Yazılımı Nedir başlıklı blog içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Genellikle üniversitelerin, insan kaynakları yönetimi bölümünden mezun olan kişilerce  bu kadrolar doldurulur. Faka  belirli kurumların verdiği sertifikalı eğitimler neticesinde de insan kaynakları uzmanı olabilmenin önü açıktır. Fakat ilk olarak bu konuda tecrübe gelir. Bu yüzden alınan eğitimden ziyade, uzmanın tecrübeleri daha önemlidir. Bu konuda tecrübeli personel, her şirketin ihtiyacı olan insan kaynakları yönetimini sağlar.

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İnsan kaynakları departmanı, şirket ve şirket personeli arasındaki bütün iş süreçlerini yönetir. Bu konuda, işe alım süreçleri de dahil birçok süreçte, insan kaynakları devreye girer. Tabii ki departman içinde çalışan uzmanlar, bu konularda belirli görevler alırlar.

İşe Alım

Özlük dosyalarının doğru sıralanması ve doğru filtrelenmesi önemlidir. Çünkü, şirket için gerekli iş gücünün temini, iş verimliliği için ilk noktadır. İşi ehline verebilmeniz için, işe alım süreçlerini doğru yönetmeniz gerekir. Bu süreçlerin doğru yönetilmesini doğru personelin temini ve işe alınabilecek doğru adayların belirlenmesi hususlarında uzmanlar görev alır.

Özlük Yönetimi

Personele dair her nevi iş bilgisinin depolandığı belgelere, özlük belgeleri ismi verilir. Bu konuda doğru bir depolama ve yönetim için, uzman kişinin dahil olması gerekir. Yapılan iş faaliyetlerinde, özlük yönetimi önem teşkil eder. Hangi personelin hangi alanda uzmanlığı olduğu gibi konular, iş süreçlerinin daha problemsiz ve daha verimli gerçekleşmesini sağlar.

Bordrolama

Bordrolama bir şirket için en önemli adımların başında gelir. Muhasebe departmanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olmayan hataların önüne geçmek için, ilk olarak insan kaynakları departmanında doğru bordrolama yapmak gerekir. Geçmiş yıllarda, bordrolama işlemleri, uzmanlar tarafından el yordamıyla yapılsa da günümüzde ZEOPS gibi insan kaynakları çözümleri sayesinde, otomatik olarak yapılır. El yordamıyla yapılan bordrolama süreçlerinde, bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunu en aza indirmek adına yazılımlara başvurulur. Fakat bu konuda yine bir uzmanın müdahalesi gerekebilir. İşte insan kaynakları uzmanı, bu süreçlerin yazılımla yürütülmesinde görev alırlar.

Performans Ölçme-Değerlendirme

Şirketler, iş verimliliklerini artırmak adına bazı yollara başvururlar. Bu yollara başvurmadan önce ilk olarak performans analizi gereklidir. Çünkü, personelin performansının hangi seviyede olduğu, neden o seviyede olduğu ve daha üst bir seviyeye nasıl çıkacağı gibi sorular, bu analizler sayesinde cevaplanır. İşte insan kaynakları departmanında görev alan uzman kişiler, bu performans analizlerin en doğru şekilde yürütülmesini sağlarlar.

Personel Eğitimleri

Şirket içindeki personel, eksik olduğu ya da yeni konularda eğitimlere tabii tutulabilir. Bu konularda, eğitimi veren şirketi seçerken, eğitimin niteliklerini seçerken ve hangi konularda eğitim verilmesi gerektiğini belirlerken görev alırlar. Bu hususlar, şirket işgücü verimliliğinin olumlu yönde artması için önemli bir noktadır. Personelin noksan taraflarının belirlenip bunların tamir edilmesi gerekir.

İzin ve Mesai Yönetimi

Personelin, iş süreçlerinde mesailerinin doğru ayarlanması gerekir. Kanun ve yönetmeliklere göre de doğru mesai ayarlaması zorunludur. Bu konulardaki mesai süreçlerinin yönetilmesi görevi, insan kaynakları uzmanındadır. Bir diğer görevi ise mesai planlamasına göre bir izin planlaması yapmaktır. Şirket iş gücünde bir düşüş yaşamadan, en adil biçimde izin yönetimi yapmak gerekir. Aksi takdirde, izin süreçleri boyunca, şirket verimliliği düşeceği gibi, personel arasında da gerginliklerin yaşanması muhtemeldir. Bunların önüne geçmek adına, uzman kişiler doğru mesai planlaması ve izin yönetimi gerçekleştirirler.

Personel Yönetimi

Personelin yönetilmesi konusunda da bu uzmanlar önemli ölçüde görev alır. Şirket içi mutluluğun artırılmasına yönelik bazı çalışmalarda görev alırlar. İş verimliliği yüksek olan personelin, ödüllendirilmesi, terfi ettirilecek personelin belirlenmesi ve yapılacak zam gibi konular hususunda aktif görev alırlar.

İş Çıkışları

Bir şirket için, işe alım süreçleri ne kadar önemliyse, iş çıkışı verilmesi gereken personelin tespiti de bir o kadar önemlidir. Bu hususlarda yapılacak hatalar, nitelikli iş gücünün azalmasına neden olur. Bu azalmayla birlikte, şirket iş gücünde önemli ölçüde bir düşüş yaşanır. Bu durum da direkt olarak iş verimliliğini aşağıya çeken hususların başında gelir. Bu süreçleri doğru yönetmek adına, insan kaynakları uzmanı, bazı kriterlerin tespitini gerçekleştirir. Bu kriterlere göre bir işten çıkarma sürecine gidilir. Verimsiz ve şirket için yük olan personel, bu sayede doğru tespit edilmiş olur.

Bir insan kaynakları uzmanı, yukarıda belirttiğimiz süreçler dahil, insan kaynakları departmanı içinde bütün görevlerde aktif olarak bulunur. Fakat bu süreçleri yönetirken, bazı yazılımlardan faydalanır. Birçok insan kaynakları çözümüyle, uzmanlara yardımcı olan ZEOPS, bütün bu süreçlerin en doğru biçimde yönetilmesini sağlar. Hemen şimdi ZEOPS’u denemek için, internet sitemizde bulunan ücretsiz deneme sürümümüze başvurabilirsiniz.