Vardiya Yazılımı Nedir

Eyl 12, 2022 İnsan Kaynakları

Büyük ya da küçük ölçekli olması fark etmeden işletmelerde, geçtiğimiz yıllarda vardiya yönetimi, el yordamıyla yapılıyordu. Bilgisayarlarda Excel gibi programlar aracılığıyla hazırlanıyor ya da kağıt çizelgelere oluşturuluyordu. Fakat bu işlemler hem zahmetli hem de hatalara pay çıkarıyordu. Son yıllarda yazılım sektöründeki büyümeyle birlikte bu iş için farklı programlar geliştirildi. Bu programlar sayesinde hızlı ve hata payı düşük bir şekilde mesai yönetimini yapmanız artık mümkün. 

Modern çağda gelişen teknolojiyle birlikte mesai yönetimini, vardiya yazılımlarıyla yapmak için şirketinizin insan kaynaklarında dijital dönüşüme gitmeniz gerekir. Bu dijital çözümlerden birisi de vardiya yazılımdır. 

Personelinizin giriş-çıkış saatleri, mesai süreleri ve izin günleri gibi çalışma vakitlerine yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak insan kaynakları departmanı için çok önemli bir sorumluluktur. Çalışanların mesai dengelerini sağlamak, çalışma verimliliğini üst noktaya taşımak, yönetmelik ve kanunlara uygun çalışma şartları sağlamak adına vardiya planlaması büyük öneme sahiptir. Bu süreçlerin eski usullerle yürütülmesi bu konularda hata payını artırmaktadır. Ayrıca bu usuller, gereğinden fazla emek ve zaman kaybına da yol açmaktadır.

İnsan kaynakları personelinin, diğer personelin çalışma verimini artırmak adına mesai saatlerini en efektif şekilde düzenlemeleri gerekir. Bu yüzden dijital çağ ayak uyduran birtakım programlar kullanmak isterler. Programsız vardiya yönetimi yapıldığında bazı hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu hatalar sonucu zincirleme olarak bordro yönetimlerinde de hatalara rastlanmaktadır. Bu hatalar sonucu şirketiniz, yönetmelik ve kanunlara aykırı faaliyetlerde bulanabilir ya da şirket içi huzursuzlukla karşılaşabilir. Çünkü iş gücü dağıtımı yapılamaz ya da hata yapılır. Bu yüzden personel arası dengesizlikler meydana gelir ya da mesai ödemelerinde birtakım problemler çıkabilir.

Yazımızda vardiya yazılımın ne olduğundan, hangi sektörlerde sıklıkla kullanıldığından, vardiya yazılımları ve Zeops’un avantajlarından, vardiya yazılımı fiyat politikalarından ve insan kaynakları departmanında neden vardiya yazılımı kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz…

Vardiya yazılımı; bir şirketin bütün personelinin izinlerini, çalışma saatlerini ve giriş-çıkış saatlerini düzenlemekte insan kaynakları departmanına yardımcı olan bir programdır. Bu programlar, insan kaynakları personelinin eski usul yöntemlerle gerçekleştirdiği mesai yönetimini, dijital dönüşümle modernleştirerek hata payını en aza indirir. Mesai yönetimindeki hatalar, personeliniz arasındaki dengeyi korumanızı zorlaştırırken, çalışma verimliliğinde bir düşüş yaratır. Bu yazılımlar sayesinde, hatalar sonucunda ortaya çıkan dezavantajları ortadan kaldırabilirsiniz.

Vardiya yazılımı, mesai planlaması yapmanız gereken durumlarda basit kullanımı ve hatasız planlama yapmasıyla tercih edilir. Ayrıca genellikle bu yazılımlar diğer programlar (Office programları) ile de rahatlıkla uyum içinde kullanılabilir. Örneğin sisteme tanıttığınız bir Excel tablosunda hazırlanmış vardiya planını, yazılım üzerinden düzenleyebilir ya da yeniden oluşturabilirsiniz.

Vardiya Programı Hangi İşletmelerde Kullanılır?

Vardiya yazılımının en aktif şekilde kullanıldığı sektörler arasında sanayi, mağazacılık, turizm otel, hastane, ulaşım, müşteri hizmetleri-çağrı merkezleri, güvenlik hizmetleri bulunur. Bu sektörlerde personelin verimli çalışması için ve kanuna uygun çalışma sürelerinde çalışması için düzgün bir planlama yapmak gerekir. Ayrıca bu sektörler yedi gün yirmi dört saat hizmet veren sektörler olduğu için günlük vardiya sayısı üçlere kadar çıkmaktadır. Personele dengeli bir şekilde mesai dağıtımı yapmak oldukça zor olan bu sektörlerde, vardiya yazılımının kullanıldığı sıklıkla görülür. Bu planlama, yazılımsız yapıldığında, personel arasında bazı hatalar sonucu dengesizlikler çıkabilir. Bu durum şirket içi huzursuzluk yaratabildiğinden insan kaynaklarının vardiya yazılıma yönelmesi oldukça doğru bir yaklaşımdır.

Ayrıca Zeops ile sadece vardiya planlaması değil günlük farklı saat aralıklarında da vardiya planı oluşturmanızı sağlar. Bu sayede vardiya planını minimize edebilirsiniz.

Vardiya Yönetiminde Zeops Vardiya Yazılımın Avantajları

Zeops vardiya yazılımıyla şirketinizin faydasına olacak bazı avantajlar elde edebilirsiniz. Bu avantajlar sayesinde şirket personelinizin vardiya yönetimini yaparak iş verimliliğini ve şirket içi mutluluğunu artırabilirsiniz.

Mesai Planlamasıyla Verimliliği Artırmak Zeops ile Mümkün

Personelinizin uygun olduğu saatleri gözeterek bir mesai yönetimi yapın. Personeliniz çevirim içi ağa eriştikleri her konumdan, mesai çizelgesini kontrol edip gerekli düzenlemeler talep edebilsin. Bu sayede gereksiz elektronik posta trafiğine gerek kalmadan  mesai yönetimi yapabilirsiniz.

Zeops ile Hataya Yer Yok

Mesai saatleri ve molalar hususundaki düzenlemeleri gerçekleştirin. İş gücünüzü eşit ve düzenli dağıtarak verimliliğinizi artırın. Tek bir programla hatasız bir mesai planlaması yapmak Zeops ile mümkün.

Zeops ile Mesai Yönetimi Analizi Çok Kolay

Mesai yönetimiyle ilgili her türlü bilgiyi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Bu bilgilerden detaylı analizler için çeşitli raporlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu raporlar sayesinde en verimli vardiya sistemini de düzenleyebilirsiniz.

Zeops İki Yazılımı İçinde Barındırıyor

Zeops vardiya yazılımının özellikleriyle birlikte, faaliyetlerinize göre iki türlü bir vardiya yönetimi yapmanız mümkün. Şirketinizin ihtiyaçlarına göre birini ya da her ikisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Mağazalar ve Fabrikalar için Vardiya Planlama

Sürükle bırak teknolojisiyle çalışan vardiya planlamada sabahçı, akşamcı, öğlenci gibi istenildiği kadar vardiya açılarak isimlendirilebiliyor. Çalışan personel bu önceden belirlenmiş vardiya programına eklenerek düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca tek tuşla tüm personele günlük, haftalık, aylık vardiya planları iletilebiliyor.

Saatlik Çalışma Planları için Vardiya Planlama

Günlük olarak saat bazlı aralıklarda personel görevlendirme ile vardiya planlaması yapılabilir. Mağaza, fabrika vardiya planlamadan farkı, belli dilimler belirlenip bu dilimlere personel ataması yapmak yerine, her personel için ayrı ayrı çalışma aralığı belirlenebilir olmasıdır. Çalışma saatleri içerisinde personelin çakışma yaratacağı zaman dilimleri de olabilecek şekilde düzenlenebilir.

Üç Vardiya Çalışma Programı

Çalışma saatlerinin düzenlenmesinde, esnek davranılması gereken alanlarda, vardiya programlaması yapmak elzemdir. Bu durum genellikle özel güvenlik şirketleri, müşteri hizmetleri çalışmaları, sağlık sektörü ve endüstriyel alanlarda işe yarar.

Örneğin bir fabrikanın, yedi gün yirmi dört saat çalışması gereklidir. Bu noktada iş gücünü, en verimli şekilde kullanmak ve kanunlara aykırı hareket etmemek adına vardiya planlanması yapmak gereklidir. Bu planlamayı yaparken iş gücünü ikili, üçlü ya da dörtlü şekillerde yapmak mümkündür. Personel, ikili sistemlerde on ikişer saat, üçlü sistemlerde sekizer saat ve dörtlü sistemlerde ise altışar saat çalışır.

Bu programlamayı yaparken vardiya yazılımı kullanmak, çalışma saatleri ve iş kanunlarına aykırı hatalar yapmanızı engellerken, personel üstündeki iş yükünün eşit dağıtılmasını sağlar. Bu sayede iş gücünün eşit dağılımı ve bunun sonucu olarak da iş verimliliğinin arttığı görülür.

Vardiya çalışma programlarını düzenlerken, genel olarak kullanılan model, üç vardiya programıdır. Bu programda, yirmi dört saat olan çalışma üç gruba bölünerek sekizer saat çalışması öngörülür. Bu sekiz saatin, 0,5 saati, iş mevzuatlarına göre yemek molası olarak belirlenir. Geriye kalan 7,5 saat, fiili çalışma vakti olarak bordroya işlenir. Ayrıca haftada yirmi dört saatten az olmayacak şekilde, bir gün tatil verilmesi her vardiya grubu için zorunludur. Yine iş kanunlarına göre sekiz saatlik her vardiya grubunu, işverenler haftalık 45 saat çalıştırabilir.

Basit ve pratik arayüze sahip Zeops ile bu vardiya gruplarının programlarını, bütün iş kanun ve yönetmeliklerine uygun bir biçimde düzenlemeniz çok basittir. Ayrıca Zeops sadece, üç vardiya programıyla kalmayarak çeşitli iş kolları için çalışma saatlerini dilediğiniz kadar vardiya grubuna kadar ayarlanabilmektedir.

Zeops ile Detaylı Planlarla Efektifliğinizi Yönetin

Çalışanlarınızın mesai saatlerini günlük, haftalık ve aylık olarak planlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz planları tek tıkla değiştirebilir ya da düzenleyebilirsiniz. 

İnsan Kaynakları Neden Vardiya Yazılımı Kullanmalı: Zeops

İnsan kaynakları departmanları, çalışanlar arasındaki çalışma saati dengesini korumak adına, mesai planlamasını yapması elzemdir. Bu noktada mesai planlaması yapılan bir şirkette, çalışan mutluluğu ve veriminin artacağı kanıtlanmıştır. Çalışma sürelerini çeşitli vardiyalara bölerek iş gücünüzü etkili bir şekilde kullanmanız mümkün. Bunu yaparken Zeops vardiya yazılımının, size sunduğu bazı avantajlar şunlardır:

  • Mesai planlaması yaparak bütün şirketin mesai planını tek bir noktada toplayıp rahatlıkla ulaşmak mümkündür.
  • Mesai planlarının takibiyle, çalışma saatlerinde bir disiplin yaratır.
  • Şirketinizin küçük ya da büyük ölçekli olmasının bir önemi olmadan Zeops, vardiya planlaması yapar.
  • Çalışma sürelerine yönelik hukukî düzenlemelere uygun bir şekilde çalışma ortamı yaratır.
  • Kolay erişim sayesinde, çalışanlarınızın her noktadan tek bir tıkla sisteme erişmelerini mümkün kılar.

Vardiya planlaması için ayrılan zamanı ve emeği minimize etmeyi amaçlayan Zeops ile vardiya planlaması ve mesai yönetimi çözümlerini modern teknolojiyle birleştirdi. Şirketinizin dijital dönüşümünü tamamlamak istiyorsanız Zeops’un ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz.

Uygun Fiyat Politikasıyla Vardiya Planlaması Deneyimi: Zeops

İnsan kaynakları yazılımları, çeşitli şekillerde olduğu gibi çeşitli fiyatlarda da olabilir. Bu fiyatlar genellikle yazılımın teknolojisi ve iş gücüyle alakalandırılarak belirlenir. İçinde birçok değişkeni barındıran yazılımların, ücretleri daha yüksektir. Modern tasarımlarıyla ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Zeops, bu noktada müşterilerine makul fiyat deneyimleri sunuyor. Mesai planlamasının yanı sıra diğer özellikleriyle de ön plana çıkan Zeops, gelişmiş arayüzü ve her nevi işletmeye uygunluğuyla piyasanın en tercih edilir yazılımıdır. 

Zeops, çalışan kişi bazlı bir fiyatlandırma ölçeği kullanarak sadece büyük ölçekli şirketlerin değil personel sayısı az olan küçük ölçekli işletmelerinde vazgeçilmezi halini alıyor. Standart bir fiyatı bulunmayan ve sisteme kaydedilecek personeli baz alarak bir fiyat sunan Zeops ile dijital dönüşümünüzü tamamlayın.