İşçi Maaş Hesaplama Programı

İşçi Maaş Hesaplama Programı

İşçi maaş hesaplamaları, çalışan ve işverenin olduğu her şirkette, firmada düzenle olarak yapılması gereken bir detaydır. İşçi maaş hesaplamaları sonucunda bir bordro oluşturulur ve bordro, o ay işçinin ne kadar maaş alacağını ne kadar geliri olduğunu ne kadar kesinti yapıldığını, vergilendirme detaylarını ve daha pek çok bilgi içerir.

Gerek çalışan gerekse işveren açısından maaş hesaplamalarının eksiksiz ve doğru yapılması gerekir. Maaş hesaplandıktan sonra oluşturulan bordro herhangi bir yasal işlemde hem işçinin hem de işverenin haklılığını ispatlamak için kanıt niteliğindedir.

Bir işçi maaş hesaplamasında pek çok kalem dikkate alınır ve bunların her birisi bordroda detaylandırılır. İşçinin aldığı ücretli ya da ücretsiz izinler, doğum, ölüm, fazla mesai, sigorta ödemeleri ve daha başka kalemler hesaplamada etkili olurlar. Gerek hesaplama kalemlerinin fazla olması gerekse karmaşık olması hata payı ortaya çıkarır. Matematiksel işlemlerde tek bir rakamda dahi hata yapılıyor olması çok büyük sonuçlar doğurabilir. İşte teknoloji yeni nesil çözümlerle işçi maaş hesaplamalarında hata payını ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

İşçi maaş hesaplama programı ile işçilerinizin bordrolarını eksiksiz ve doğru şekilde oluşturabilirsiniz. Son derece karmaşık olan bu işlemler manuel olarak yapılmaya çalışıldığı taktirde fazlaca iş gücü ve zaman gerektirir. İşçi maaş hesaplama programı sayesinde bütün bunlardan tasarruf edilme imkânı ortaya çıkar.

İşçi Maaş Hesaplama Programı Kullanmanın Avantajları

İşçi maaş hesaplama programı özel yazılımlardan oluşur. Kullanıcısına pek çok avantaj sağlar. Dijital ortamda bütün hesaplamalar ve bordro oluşturmalar yapıldığından çalışanlar istedikleri bilgiye istedikleri konumdan erişebilirler. Düzenlemeleri gereken yerleri kolayca yapabilirler. Bordrolamaları diledikleri yerden gerçekleştirebilirler. Brüt maaş hesaplama ve yapılacak kesintiler sonrasında ödenecek net miktar çok rahat şekilde belirlenir.

İşçi maaş hesaplama programı dijital ortamda çalışmaya imkân verdiği için hızlı aksiyona imkân verir. Sistem, güncel gelir matrahı, SGK bedeli, işsizlik ödemesi gibi çeşitli kesintileri içerdiği gibi ek mesai, aile yardımı ve diğer gelirleri de içerir. Herhangi bir kalemde yapılacak değişiklikler çok hızlı şekilde sisteme işlenir. Bu sayede kafa karışıklıkları engellenir. Ciddi hataların önüne rahatlıkla geçilebilir.

İşçi maaş hesaplama programı

Yeni nesil taşeron maaş hesaplama programlarının başlıca avantajları şunlar olmaktadır:

  • Manuel işçi maaş hesaplamalarına nazaran özel hazırlanmış işçi maaş hesaplama programları çok daha doğru sonuçlar verir. Girdilerin aynı olması halinde çıktılar da aynı olur. Personel kaynaklı hata payı en aza indirilmiş olur.
  • Devreden sigorta matrahı takibi tarzı özel işlemlerin yapılması bu programlarla çok daha kolay gerçekleşir.
  • Kullanıcı dostu yapısı ile birkaç basit bilgi girilerek sigorta primi işçi payı veya işsizlik primi işçi payı gibi değerler çok rahat hesaplanır.
  • Bordroda yer alması gereken bilgiler ve bordroya yansıması gereken kesintiler eksiksiz gerçekleştirilir.

Güvenilir ve Kullanışlı İşçi Maaş Hesaplama Programı

ZEOPS olarak işçi maaş hesaplama programı konusunda tamamen ihtiyaç odaklı, uman kadro tarafından geliştirilmiş bir yazılım kullanıyoruz. SGK ve vergi ödemelerini ayrı ayrı raporlayabilir, aylık personel maliyetleri ile ilgili detayların raporunu oluşturabilirsiniz. İşçi maaş hesaplama programımızın verimliliğini en üst seviyede tuttuğumuz gibi kullanım kolaylığından da taviz vermiyoruz. İşçilerinizin maaşlarını hatasız ve doğru şekilde hesaplayabilmeniz adına bütün kalemleri rahatlıkla kullanabilmenizi sağlıyoruz. Fiyatlarımızı bu sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Bordro Programı

Bordrolar hem kamuda hem özel sektörde işveren ve çalışanın olduğu her yerde yasal bir zorunluluktur. İşverenin yaptığı iş karşılığı çalışanına gerçekleştirdiği ödemelerin ayrıntılarını içerir. Yapılan ödemelere dair her detay, ayrı ayrı bordrolarda yer alır. Kişinin bilgileri, ay bilgileri, ademe bilgileri, gelirleri, kesintileri, ek mesaileri, sigorta ödemeleri ve diğer her detay bordroda yer bulur.

Yasal olarak maaş bordrosunun dönemsel olarak düzenlenmesi gerekir. Dolayısıyla bordro düzenlemek tek seferlik bir iş değildir. Her ay, personel çalışmaya devam ettiği sürece işveren bordo düzenlemek zorundadır.

Bordro düzenlemeleriyle alakalı en temel husus ise doğru düzenlenip düzenlenmediğidir. Doğru düzenlendiği taktirde işvereni de işçiyi de güvence altına alır. Bu yüzden bir bordronun hem içeriği doru düzenlenmeli hem de hesaplaması doğru yapılmalıdır. Kıymetli evrak niteliğinde olan bordrolar işçilerin kazandıkları ücretlerle bu ücretler üzerinden yapılan sigorta primi, vergi ve diğer kesintileri gösterdiği için tamamen gerçek rakamlardan oluşmalıdır. İşçiyi ve işvereni ilgilendiren herhangi bir dava söz konusu olduğunda birer kanıt olarak sunulabilecek en birinci evrak, maaş bordrosu olacaktır. Her zaman doğru biçimde oluşturulup saklanması yasal süreçlerde de hem işçinin hem işverenin işini kolaylaştırmaktadır.

Günümüzde artık bordro programı sayesinde bordrolar çok daha hızlı, çok daha doğru hazırlanabilmekte, gelişmiş firmalar, şirketler, kamu kurumları artık geleneksel bordro hazırlama yöntemlerinden sıyrılıp modern bordro programı arasından tercih yapmaktadırlar.

Bordro Programı Neden Kullanılmalıdır?

Bordro programı her şeyden önce bir yazlımdır. Bugün piyasada pek çok farklı bordro programı yazılımı bulunmaktadır. Bunlar geliştirici ekibin önceliklerine ve hedef kitlelerine göre çeşitli değişiklikler gösterebilir. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı tespit ederek güvenilir, tecrübeli ve kullanıcılar tarafından taktir görmüş bir bordro programı sizin işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Başarılı bir bordro programının sağlayacağı avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Bütün bordrolarınızı tek bir tıkla hesaplamanızı sağlar. Şirketinizin ihtiyacı olan bütün bordrolama süreçlerini yönelebilir, bordroları saklayabilir ve paylaşabilirsiniz. Her ne kadar basit şeyler gibi gelse de bunların her birisi sürekli tekrarlanması gereken, hiçbir hataya yer vermemesi gereken ve yoğun mesai gerektiren işlemlerdir. Az ya da çok personel sayınıza göre her ay maaş gününden önce tek tek bordro düzenlemek çok zahmetlidir. Uzun zaman alır. Şirketler ekseriyetle bu iş için birden çok personelini sadece muhasebe biriminde görevlendirmek zorunda kalırlar. İnsan kaynaklarını verimli kullanamamış olurlar.
  • Hatasız olarak işlem yapılmasını sağlar. Yıllardır muhasebecilik yapan, işine özveriyle bağlı insanlar dahi hata yapabilirler. Hele ki söz konusu matematik işlemleri olduğunda tek bir rakam hatası çok büyük sonuçlar doğurabilir. Bu da hem işveren hem işçi açısından skandallara sebebiyet verebilir. Oysa iyi bir bordro programı hatasız işler. Hesaplamaları otomatik yapar. Veriler eksiksiz girildiğinde hep aynı sonuca ulaşır.
  • Bordro programı sayesinde bordrolarınız zaman ve mekandan münezzeh olur. Herhangi bir mekana ya da bilgisayara bağlı kalmaksızın bütün çalışanlarınızın aylık bordolarını listeleyebilir, tek bir sayfada görüntüleyebilir, dilediğinize zaman, dilediğiniz bordronun detaylarına bakabilirsiniz.
  • Bordro programı ile her zaman güncel bilgilerle bordro oluşturma avantajı yakalarsınız. Yazılım üzerinden çalışanlarınızla beraber yürüttüğünüz personel yönetim süreçleriniz aracılığıyla bordro girdilerinizin daima güncel olmasını sağlayabilirsiniz.
  • Bordrolarınızı dilediğinizde paylaşabilirsiniz. Çevrimiçi oluşturduğunuz bordolarla mali müşavirinizle ya da çalışanınızla rahatça paylaşabilirsiniz.

Verimliliği En Yüksek Bordro Programı

ZEOPS olarak bordro programı sayesinde pek çok ayrıcalığa aynı anda sahip olabilirsiniz. Otomatik olarak mesai bilgilerini sisteme entegre edebilir, puantaj işlenmesini sağlayabilirsiniz. Veri girdilerini çok hızlı ve güvenli yapabilirsiniz. SGK, vergi gabi ödemeleri ayrı ayrı raporlayabilir, aylık personel maliyetlerinizi detaylıca raporlayabilirsiniz. İş akışı ve onay mekanizmalarını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.