Bordro Programı Nedir, Ne İşe Yarar

Eyl 28, 2022 İnsan Kaynakları

Teknolojinin gelişmesi birçok noktada dijitalleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Özellikle bu dijitalleşme, çeşitli meslek gruplarında bir hayli önemlidir. Bunlardan en önemlisi insan kaynaklarıdır. Teknolojinin günümüzdeki kadar gelişmediği dönemlerde, insan kaynakları faaliyetlerini el yordamıyla yapmaktaydı. El yordamının yanı sıra bilgisayarın yaygınlaşmasıyla, bu durum yerini çeşitli bilgisayar programlarına bırakmıştı. Fakat bu bilgisayar programları, bütünüyle bu iş için tasarlanmış programlar değillerdi. Bu yüzden bazı aksaklıklar meydana geliyor ya da bazı faaliyetlerin yürütülmesi mümkün olmuyordu. İşte bu durumda, son yıllarda yazılım sektöründeki büyük gelişme insan kaynakları için belirli programların tasarlanmasının önünü açtı. Bu programlar; insan kaynakları yönetiminde çalışanlara yardımcı olmak, süreçleri hatasız gerçekleştirmek ve bütün faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütmek için kullanılmaktalar. İşte bu programlar arasında en önemlilerinden birisi de bordro programıdır.

Bünyesinde maaşlı personel çalıştıran tüm kurum ve kuruluşlar, ay sonunda maaşların yanı sıra ek ücretlerin doğru hesaplamasını yapmaları büyük bir gerekliliktir. Bu süreci yasal hale getirerek ilgili kurumlara doğru bilgiyi vermesi gereken kurum ve kuruluşların aksi takdirde eksik maaş ödemesi veya vergi kaçırma gibi durumlarla karşılaşma ihtimalleri de olasılıklar içerisindedir. Bordrolama uygulamaları sayesinde personel için verilen tüm maaş ve ek ücret hesaplamaları doğru biçimde gerçekleştirilmekte ve gelir-gider dengesi de doğru biçimde hesaplanmaktadır. Bu programlama ve düzenli oluşum sayesinde yazılımı kullanan şirketler, aylık-yıllık raporlamalarını belli bir düzende sağlıklı bir şekilde takip edebilirler.

Şimdi yazımızda, bordro programının ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarının ne olduğunu, bordro yazılımını ve Zeops bordro yazılımını anlatacağız…

Bordro Programı Nedir?

Bir işletmede işçinin çalıştığı süre boyunca her ay düzenli olarak bordro düzenlenmekte ve düzenlenen bu bordronun takibi yine aynı şekilde düzenli bir biçimde yapılmaktadır. Bordro programı işletmelerin bordro hazırlama süreçlerini otomatize ettiği sistemlerdir. Bordro programları ile bordrolama süreçleri daha hızlı, daha güvenli ve hata payını sıfırlamak gibi kişilere pek çok fayda sağlar. Bu sayede işveren ve personel arasında herhangi bir sorun meydana gelmemesi ve öte yandan da iş verimliliğinin sağlanması sağlanmaktadır. Bordro programları işçi ile işveren arasındaki köprü niteliği taşıyan bir yazılım olarak da gösterilebilmektedir. Bordro yazılımları ile kanunlar ile düzenlenen kurallara uygun bir şekilde eksiksiz bir süreç yönetilebilmesi de mümkündür.

Bordro programı, bir firmada bulunan personelin bordrolama sürecinde, insan kaynakları ve muhasebe departmanının yürüttüğü faaliyetlerde, onlara yardımcı olan bilgisayar programlarıdır. Bu programlar; bordrolama sürecinin, hızlı, pratik ve hatasız olarak yapılmasının önünü açar. Ayrıca eski yöntemlerle bordrolama sürecini yönetmek, bir hayli uzun süren ve meşakkatli bir işlemdir. Fakat bordrolama programları sayesinde, muhasebe ve insan kaynakları çalışanlarının üstündeki iş yükünde bir hayli azalma olur. Bununla beraber daha hızlı bir bordrolama sürecini gerçekleştirirler. 

Bordro programı, iş yükünü büyük oranda hafifletir demiştik. Bu hafiflemeyle birlikte, yukarıda belirttiğimiz departmanlarda, gerekli iş gücü ihtiyacı bir hayli azalır. Bu sayede firmanız, personel giderleri bazında bir tasarruf sağlayarak personel maliyetlerini ucuzlatır. 

Bordrolama programı, bütün bordrolama işlemlerinin iş kanun ve yönetmeliklerine uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlar. Kanunda yer alan işçi haklarının tam teslimi ve şeffaflık için bordrolama programı çok önemlidir. Bu sayede firmanız, herhangi bir hata sonucu, çeşitli hukuki süreçler yaşamak zorunda kalmaz.

Bordro programları, bordrolama sürecinde işveren firma ile personel arasında iletişimi sağlayan bir aracı görevi görürler. Bu iletişimde, doğruluk, dürüstlük ve şeffaflığı sağlayan bordro programlarıdır.

Bordro Programı Ne İşe Yarar?

Bordro programının kullanılmasındaki temel amaç; bordro hazırlama sürecinin hatasız ve aynı zamanda da olabildiğince hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Bir program kullanmak dışında manuel olarak yürütülen bordro çalışmalarında hata payı oldukça yüksek olacağı gibi, personelin de bu konudaki iş yükü azalacağından daha verimli bir çalışma sürecinden söz edilebilecektir. İş hacmi azalan personel de farklı alanlarda değerlendirilerek işyeri verimliliği artırılabilir ve dolayısı ile de bu sayede farklı işlerin tamamlanması sağlanabilir.

Bordro programlarının en temel görevi olarak bordro süreçlerini hızlandırarak hata payını düşüren bir faydaya sahip olmaları gösterilebilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda da bordro süreçlerinin zaman alması nedeniyle iş yükünün de artması olasıdır. Bordro programı ile çalışanların iş yükünde ciddi bir azalma yaşanırken çalışanların diğer tüm işlere daha fazla vakit ayırmasını sağlayarak verimliliği de artırdığı söylenebilir. Bu sayede vakitten tasarruf sağlanmış olunur.

Bir bordro takip yazılımı kullanarak bu yöndeki tüm ihtiyaçları kolaylıkla edinebilirsiniz. Örnek olarak geriye dönük bordro ihtiyaçları, çalışan hakediş, izin günleri ve kesintileri ile ilgili detayları aylık olarak raporlayabildiğiniz gibi bu süreçte olası hatalı raporlamaların da önüne geçmiş olursunuz. Bu sayede birimler arası organizasyon yönetimini de sağlayarak bir düzen oluşmasını da sağlamış olursunuz. Bordro programı ile çalışanların işe giriş ve çıkış bilgilerini aylık olarak takip edebilir, buna göre gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz. Tüm bunlar bordro programı sayesinde gerçekleştirilebilecek olan işlemler arasında yer almaktadır ve kişiler açısından çeşitli yararları bulunmaktadır.

Neleri Bordro Programıyla Yapmak Mümkün?

Firmalar ya da işletmeler sadece bordrolama süreçlerinde değil, günümüzde tüm faaliyetlerinde, derin bir dijitalleşme adımı atmaya başladı. Bu dijital dönüşümlerle birlikte, işletme ve firmalar için, özellikle insan kaynakları yönetimi konusunda, farklı dijital çözümler artık mümkün. Bunlardan birisi olan bordro programları; sadece bordrolama yapmakla kalmıyor, birçok noktada insan kaynakları problemlerine farklı çözümler de sunuyor. İşte bordro programıyla neler yapabiliriz, sizler için aşağıda listeledik…

 • Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmadığı ve dijital dönüşümün tamamlandığı vakitlerde, el yordamıyla yapılan bütün bordrolama faaliyetlerini yürütmenizi sağlar. Bunu yaparken birçok değişken için farklı programlar kullanmanıza gerek kalmadan bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • Bordrolama faaliyetlerini yürütürken oluşabilecek hataların düzeltilmesi için, geriye doğru okumaları azaltır. Çünkü yazılımında yer alan tasarımlarla birlikte, en az hatayla bordrolama yürütmenize olanak tanır.
 • İşletme ya da firmada çalışan tüm personelin, her nevi haklarının takibini kolayca yapmanızı sağlar. Bu haklar, izin günleri, vergilendirmeler, mesai ücretleri ve hak edişler gibi değişkenlerdir.
 • İş kanun ve yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunmadan, bordro oranları ve hesaplamalarını sıfıra yakın hatayla yapmanızı sağlar.
 • İşletme ya da firmada bulunan bordro faaliyetlerini içinde yer alan bazı departmanlar arasındaki iletişimi sağlar. Bu departmanlar insan kaynakları ve muhasebe departmanlarıdır. Bunlar arasında doğru bilgi alışverişi için organizasyonu, program aracılığıyla sağlayabilirsiniz. 
 • Firmada ya da işletmede çalışmaya başlayan ya da işten çıkan personelin takibinin yapılmasında yardımcı olur.
 • Bordro programları sayesinde, firmada ya da işletmede çalışan tüm personelin, her nevi bilgi eklemesini, depolamasını ve taramasını yapabilirsiniz.
 • Sunduğu belli arşiv sistemleriyle, geçmişe dönük bordroları güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz. Gerekli durumlarda arşivden bu bordroları elde etmeniz kolaylaşacaktır.

İK Neden Bordro Programı Kullanır?

İnsan kaynakları departmanı bazı iş faaliyetlerini yürütürken, ana programlara ya da yardımcı programlara başvurur. Bu başvurunun temel sebebi, programların iş yükünü hafifletmesi, iş faaliyetlerini hızlandırması ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken kanuna uygun hareket etmeyi sağlamasıdır.

Bordro programlarının en önemli tercih sebebi, hatasız bordrolama faaliyeti yürütülebilir oluşudur. İş kanunlarında ve yönetmeliklerinde, bordrolama faaliyetlerinin keskin ve sert bir açıklaması vardır. Kanundaki kalemlere uygun bir bordrolamayı elle yapmak pek mümkün değildir. Dijital dönüşümün tamamlanmadığı zamanlarda, şirketlerin başı, kanunla çok derde girmiştir. Fakat dijital dönüşümünü tamamlayan ve bordro programları kullanmaya başlayan şirketler, herhangi bir hukuki süreçle karşılaşmazlar. Çünkü mevzuatlara uygun bir şekilde, bütün kalemleri gözeterek bir bordrolama faaliyeti yürütürler. 

Ayrıca çoğu bordro programı, insan kaynaklarının yürüttüğü diğer faaliyetlerle uyum içinde çalışır. Örneğin, mesai yönetimi için kullandığınız bir programdaki ekstra mesaileri, bordro hesaplarken bir kalem olarak almanız gerekecektir. Burada iki programın birbiriyle uyumlu çalışması, bu işi daha pratik ve hızlı bir biçimde gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca, programsız Microsoft Office’in Excel gibi uygulamalarından hazırlanan çeşitli tabloları da bu programlara tek tıkla eklemeniz mümkündür.

Tüm bunlar insan kaynaklarının, tüm faaliyetlerini daha kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleştirmesini sağlayan hususlardır.

Bordro Yazılımı

Piyasada bordro yazılımı olarak birçok rakip firma vardır. Bunların her birinin çeşitli avantajları ve dezavantajları da bulunur. İşletmenize uygun bordro yazılımını seçmek için, belirli sorular sormak gerekir. Bu soruların cevaplarının, şirket hedeflerine uygun olması ilk noktadır. İkinci nokta ise, cevapların ne kadar uygulanabilir olduğudur. Bunlara dayanarak bir bordro yazılımı belirlemek sizin faydanıza olacaktır.

Zeops ile Bordo Yazılımı

Zeops ile bordro yazılımında, sorular sormanıza gerek kalmaz. Çünkü Zeops, sizlere sunduğu dijital dönüşümle birlikte, şirket hedeflerinize her daim tam uyumluluk gösterir. Ayrıca Zeops, makul fiyat politikaları ve yazılım kalitesiyle, her nevi işletmede kullanılabilecek bir yazılım tasarımına sahiptir. İster büyük ister küçük ölçekli olsun Zeops ile personelinizin tüm bordrolama faaliyetini basit, hızlı ve doğru bir biçimde yapmak mümkün.

Bütün bunların haricinde Zeops size farklı avantajları da bordro programının yanında getiriyor. Bu avantajlarla birlikte dijital dönüşümünü sağlayan şirketiniz, doğru bir insan kaynakları yönetimi yaparak rakiplerinin önüne geçiyor. İşte, Zeops ile yapabileceğiniz bazı faaliyetler…

 • Bordrolama faaliyetlerini gerçekleştirirken, kullanacağınız farklı parametreleri tek bir platformda toplayabilirsiniz.
 • Bordroların, düzenli ve dikkatli takibini gerçekleştirmeye yardımcı arayüzü sayesinde, şirket maliyetlerini ve personel ihtiyacını minimize edebilirsiniz.
 • Küçük ya da büyük olması fark etmeden işletmenizin bütün, dijital dönüşümünü tamamlayabilirsiniz.
 • İş mevzuatları ve kanunlara uygun bordrolamanın dışında, kişisel verileri koruma kanununa muhalefet etmeden bir bordrolama yürütebilirsiniz. Bunun hacrinde, çalışanınız aranızda, bordrolar hususunda şeffaf bir ilişki geliştirebilirsiniz.
 • İş kanunlarında ve mevzuatlarda geçerli tüm vergi kalemlerini atlamadan ödeyebilirsiniz.

Zeops bordo yazılımı, bordrolama faaliyetleri için ayrılan zamanı en aza indirerek, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlamanız için tasarlandı. Sizlerde Zeops bordro yazılımını deneyimlemek için sitemizin ilgili bölümünde bulunan deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Eğer memnun kalırsanız, işletmenizdeki personel sayısına bağlı olarak değişen, makul fiyat teklifleriyle yanınızdayız.

Bordro Programını Kimler Kullanabilir?

Alanında son derece deneyimli olan profesyonel kişiler dahi zaman zaman çeşitli durumların da etkisi ile hata yapabilir.Bordro gibi özel önem verilmesi gereken bir alanda daha hassas davranılması işin öneminin yüksek olması nedeni ile çok daha önemlidir. Bordrolarını manuel hesaplamak istemeyen tüm işletmeler bu programı son derece kolay bir biçimde kullanabilirler. Özellikle çalışan sayısı fazla ve çalışanlar arasında görev dağılımı olan firmaların bu sistem üzerinden bordrolarını hazırlaması daha mantıklı olacaktır. Pratik ve aynı zamanda da kolay bir şekilde kullanılan bordro programı ile bordro hazırlama esnasında hata ihtimali ortadan kaldırılabilir. Bu sayede meydana gelebilecek olan herhangi bir hatadan kaynaklı olarak problemlerin yaşanmasının engellemesi sağlanmaktadır.