360 Derece Performans Değerlendirme Nedir

Eki 18, 2022 İnsan Kaynakları

360 Derece Performans Yönetimi kısaca, işetmede çalışan personellerin iş süreçlerini yürütürken birlikte faaliyet yürüttüğü her nevi kişiden değerlendirmeleri toplayarak bir araya getirir. İçeriğimizde konu ile ilgili tüm detayları sunmaya çalıştık. Umarız sizlere faydalı olur.

Performans, iş verimliliğinin bir diğer adı olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda, performans veren bir personel hem şirkete hem de kendisine faydalı olacaktır. Performansı yüksek bir personel hem daha çok kazanacak hem de daha çok kazandıracaktır. Ayrıca bir diğer husus ise performans sahibi personelin, en verimli şekilde iş gücünü dağıtmasıdır. Bu sayede, iş gücü verimli bir şekilde kullanılıp personel gereğinden fazla efor sarf etmemiş olur. Bütün bunlar, şirket verimliliğini üst noktaya çekerek iş kalitesini artırmak için kilit noktalardır. Bu yüzden, özellikle modern çağın başlangıcı İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, şirketler ilkel olarak performans analizleriyle planlamalar yaparak işgücünü verimli bir şekilde kullanmayı amaç edinir.

360 Derece Performans Değerlendirme

Bu analizler ve raporlamalar, internetin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılımsal hale gelmeye başlamıştır. Bu noktada, insan kaynakları departmanı manuel bir analiz ve raporlama yapmak yerine, programlar aracılığıyla verileri toplar. Toplanan veriler, hedeflerle kıyaslanarak ne gibi stratejiler oluşturulması gerektiği hususunu ortaya koyar. Buna göre bir planlama ile işgücü, personel üstüne en verimli şekilde dağıtılmış ve performans artırılmış olur. Bu stratejileri geliştirirken birçok noktada manuel bir şekilde değişkenleri toplamak bir hayli zor, zaman alıcı ve hata yapmaya müsaittir. Bunun için bir yazılımdan yardım almak ise, en doğru şekilde bu yönetim faaliyetlerini sürdürmeye yardımcı olur.

Yazımızın devamında bu anlamda hizmet veren insan kaynakları çözümlerinden 360 Derece Performans Yönetimi’nin ne olduğundan, nasıl işlediğinden, hangi yazılımların kullanıldığından ve çeşitli detaylardan bahsedeceğiz….

360 Derece Performans Yönetimi Nedir?

Klasik performans yönetimlerinde temel bazı problemler vardır. Bu problemler, performans analizleri yapılırken ast üst ilişkisine bağlı olarak yapılmasıdır. Yani şirket içinde çalışan bir personelin performans değerlendirmesi, yalnızca üstü ya da amiri tarafından yapılır. Bu hem objektiflik açısından yanlış hem de geniş anlamıyla bir analiz yapmaya izin vermeyen bir tutumdur. Bu süreçlere bağlı olarak, nepotizm, adam kayırma ve kişisel çıkarlar gibi temel ahlaki kurallar ve iş etiği görmezden gelinebilir. Bu sebeplere dayanarak, insan kaynakları departmanları, daha geniş bir analiz yapmaya olanak tanıyan çözümlere başvurur. Bunlardan birisi de 360 Derece Performans Yönetimi’dir.

360 Derece Performans Yönetimi, personelin iş süreçlerini yürütürken birlikte faaliyetleri yürüttüğü her nevi kişiden değerlendirmeleri toplayarak bir araya getirir. Bu süreçler, iş faaliyetlerinin daha iyi analiz edilip raporlanmasına olanak tanır. Personel, iş süreçlerinde temasta bulunduğu müşteri, çalışma arkadaşı, amiri ve altında çalışan iş arkadaşı gibi personel ve kişilerce değerlendirilir. Adını da buradan alan 360 Derece Performans Yönetimi, esasında personelin 360 derece gibi her bir hususta değerlendirmesi şeklinde özetlenebilir.

Bu içeriğimizi de okumak ister misiniz? İnsan Kaynakları Yazılımı Nedir?

Bu değerlendirmeleri yaparken, verilerin hızlı, doğru ve herkes tarafından erişilebilir olması nedeniyle insan kaynakları çözümleri sunan birtakım yazılımlardan yararlanılır. Bu alanda hizmet veren insan kaynakları yazılımlarından birisi de Zeops’tur. Zeops, birçok farklı değişkeni bir arada bulundurması dolayısıyla 360 Derece Performans Yönetimi’ne yardımcı olan bir yazılım olarak piyasalardaki yerini almıştır.

360 Derece Performans Yönetimi ile Ne Amaçlanır?

360 Derece Performans Yönetimi’nde ana amaç, personelin objektif bir şekilde iş süreçleri içinde değerlendirilmesidir. Buna bağlı olarak, terfiler, işten çıkarmalar, performans yükseltmek için yapılacak faaliyetler ve ödüllendirmeler gibi birçok kritik noktada en doğru kararları almakta yöneticilere yardımcı olur. Adaletli bir performans değerlendirmesi yapıldığı taktirde, doğru personel doğru şekilde ödüllendirilip, doğru personel doğru şekilde cezalandırılabilir. Bu noktada, personel arasında herhangi bir çekişme, tartışma ve polemik yaşanmayacağı gibi, yöneticilerin de yöneticiliğine halel gelmemiş olur. Adaletli bir sistemde çalışan personel, doğal olarak hakkının verileceğini bildiği için daha ilk adımda performansını en maksimum seviyede tutmak için çabalar. Çünkü adaletli bir yönetim, personelin şirketi benimsemesini sağlayan en temel konudur.

Sadece ödül ya da ceza sistemlerinin değil, performans düşüklüğüne neden olan sorunların tespiti için de 360 Derece Performans Yönetimi önem arz eden bir konudur. Doğru performans analizlerinin yapılması, doğru raporlamaya beraberinde getirir. Doğru raporlama ise, problemler karşısında oluşturulacak stratejilerin doğru belirlenmesini sağlar. Bu noktada, performansı düşük personelin, performansını artırmaya yönelik, eğitimler, konferanslar ve çeşitli destekler verilebilir. Böylelikle personel, eğitilerek iş kalitesinin de artması beklenir. 

360 Derece Performans Yönetimi Hangi Hususlarda Gerçekleştirilir?

360 Derece Performans yönetimi, personelin iş faaliyetlerini sürdürürken kullandığı bütün nitelikleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Aslında burada ana amaç performansı ölçmek değildir. Performansı ölçerek, personelin eksik noktalarını tespit edip şirket olarak, bunları gidermeye çalışmaktır. Bu noktada yapılacak performans yönetimi, nitelikli iş gücünün artışını sağlayacak ve personelin gelişmesine de faydası olacaktır. 

Personelin iş faaliyet süreçlerinde, bilgisi, verimliliği, kalitesi, sorumluluk ve görev bilinci, problem çözme, analitik düşünme ve çözüm üretimi noktalarında değerlendirilmesini kapsar. Bir başka nokta, iş faaliyetleri süresince muhatap olduğu insanlara ya da olaylara karşı davranışlarıdır. Bunlar, iletişim becerileri, organizasyon, bilgi edinme ve öğrenme, ekip çalışması, yöneticilik ve insan ilişkileri konularını kapsar. Son nokta ise kişisel yetkinliklerdir. Bu anlamda, olaylar karşısında inisiyatif kullanma, planlama, iş sadakati ve zaman yönetimi gibi hususları içine alan bir değerlendirme yapılır. Bu üç süreçli değerlendirmeden geçen personelin eksiklikleri hem şahsı hem de şirketi adına ortaya çıkmış olur. Daha sonra yapılacak doğru stratejik hamlelerle bu eksiklikler giderilir.

360 Derece Performans Yönetimi Nasıl Yapılır?

360 Derece Performans Yönetimi, geniş çaplı bir değerlendirme yapacağı için, belirli aşamalardan geçerek oluşturulur. Bu aşamaların her birinde, farklı değişkenler gözetilerek veriler toplanır. Bu noktada toplanan veriler, analiz sonuçları için raporlanır. Bu aşamalar şu şekildedir:

Değerlendirme Amacının Belirlenmesi

Bu anlamda belirlenecek amaç, personel motivasyonu, personel yeterlilikleri, personelin nitelik eksiklikleri ve personel kontrolü gibi farklı konularda olabilir. Bu doğrultuda bir belirleme yapmak daha iyi sonuçlar verecektir.

Değerlendirme Standartları

Değerlendirme yapılırken, belirlenecek standartlar değerlendirme sonucunda personelin bu noktada, yeterli olup olmadığı hususunda karar vermede yardımcı olacaktır.

Değerlendirme Planlaması

Değerlendirme yapılırken belirlenen amaç üzerinden ne gibi bir planın oluşturulacağına karar verilir. Örneğin, yapılacak anket çalışmaları, çeşitli sorular ve testler bunlara birer örnektir.

Değerlendirme Aşaması

Değerlendirme aşamasında, adı üstünde aktif bir şekilde değerlendirmeye geçilir. 360 derece değerlendirme yapılırken belirlenen anket çalışmaları, sorular ve testler astlara, üstlere, müşterilere ve çeşitli iş arkadaşlarına sunulur. 

Değerlendirme Verilerinin Toplanması

Değerlendirme verileri, yapılan anket, soru ve testlerin ardından toplanarak bir rapor oluşturulur. Bu rapor sayesinde, performanslar değerlendirilir. Eksik noktalar varsa, çözülmesi için farklı stratejiler belirlenir.

Değerlendirme Sonrası Stratejiler

Detaylı raporlamalarla ilgili insan kaynakları departmanı bir analiz yapar. Bu analiz sonucunda, personelin performansında, hangi değişkenlere dayanarak bir düşüş varsa, bu problem giderilmeye çalışır. Örneğin, iş bilgisi eksikliğinden kaynaklanan bir performans düşüşü, doğal olarak personelin eğitilmesi ile giderilebilir. Ya da maddi konular kaynaklı bir performans sıkıntı varsa, bunlar maddi planlamalarda değişikliklere gidilerek çözülebilir.

Bu noktalarda, 360 Derece Performans Değerlendirme Yönetimi, bir şirketin en temel dinamiği olan iş performansı açısından önem arz eder. Zeops gibi yazılımlar sayesinde, 360 Derece Performans Yönetimi, kolaylıkla yapılabilir ve hızlı sonuçlar alınabilir. Sizler de Zeops’u deneyimlemek ve sunduğu çözümlerden faydalanmak istiyorsanız, sitemizde bulunan ilgili bölümleri ziyaret edebilir ve deneme sürecini başlatabilirsiniz.