FacebookBordro Yönetimi

Zeops bordro yönetimi, birden fazla verinin farklı iş kolları tarafından ay içerisinde puantaja kaydedilmesi ve iş yükünün eşit dağılmasını amaçlayarak tasarlandı. Prim, fazla mesai ve eksik gün bildirimleri için farklı excel tabloları oluşturup ay sonunda bordro hazırlamak için yoğun bir mesai harcanmasının önüne geçilmesi düşünüldü. Zeops Bordro Yönetimi ile yatay bordro ekranından excel tablosuna benzer şekilde tekil girişler gerçekleştirebilirsiniz. Satış primlerini toplu olarak yükleyebilir fazla mesaileri otomatik hesaplatabilirsiniz. Personel maaş ödemelerini, yemek, yol yardımlarını, devlete ödenen SGK primlerini ve vergileri ayrı ayrı veya toplu olarak raporlayabilir, iş yeri, şehir veya departman bazlı kırılımlarla raporlayabilirsiniz.

Toplu puantaj ekranıyla tüm personelin puantajını yatay olarak görüntüleyebilir veri girişlerini hızlıca yapabilirsiniz. SGK ve vergi ödemelerini ayrı ayrı raporlayarak aylık personel maliyetleri ile ilgili detaylı raporlara ulaşabilirsiniz. Puantajın bordroya çevrilmesinde iş akışı ve onay mekanizmasını kullanabilir bordrolama sürecinizde kontrolün tamamen sizde olmasını sağlayabilirsiniz. Bordrolar hazır olduktan sonra İOS ve Android uygulamalarımız üzerinden ücret pusulaları personeliniz tarafından cep telefonu veya tabletler üzerinden görüntülenebilir.

Zeops bordro yönetimi tüm muhasebe programlarıyla entegrasyon gerçekleştirebilir. Entegrasyon istenmemesi durumunda bordroları toplu olarak Zeops’a yükleyip, personeliniz tarafından ücret pusulalarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bordro Yönetimi 1
Bordro Yönetimi 2Bordro Yönetimi 3

Bordro Yönetimi Nedir?

Bordro yönetimi, bir işletmede çalışan personelle ilgili maaşların detaylı hesaplanması, mesai saatleri ve izin süreçleri gibi bütün faaliyet sürecini karşılayan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Kısaca çalışan personelin, çalışma süresine göre aldığı ücretin hesaplanmasıyla ilgili bütün işlemler olarak tanımlanabilir.

Bu faaliyet süreçlerinin, en iyi şekilde yönetilmesi için farklı bordro yönetimi tekniklerinden faydalanmak gerekir. Sizler de işletmenizde Zeops kullanarak bordro yönetim faaliyetlerinizi, pratik çözümlerle gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede muhasebe ve insan kaynakları departmanlarınız konforlu bir çalışma sergileyebilecekler.
Bordro Yönetiminde Bulunması Gereken Değişkenler Nedir?

Bordrolama faaliyetlerini yürütürken bordro denilen ücretlendirme tablosunda bulunması gereken değişkenler şunlardır: Asgari ücret, temel ve en yüksek sosyal güvenlik primi, yemek, aile ve seyahat ödeneği, özel sağlık sigortası primi, asgari geçim ödeneği, tutar gelir vergisi, engelli ödenek miktarı, damga vergisi, kıdem tazminatı üst sınırı, değerlendirme, brüt maaş, SGK; matrahı/işçi ve işveren primleri/risk sınıfları, gelir vergisi matrahı, net maaş, peşin ödeme, ekstra mesai, izinlerdeki resmi çalışmalar, yıllık izinler ve sendika aidatlarıdır.

Bordrolar belli yönetmeliklere göre hazırlanır ve uyulması elzemdir. Bu değişkenlerden bazıları önem arz eder ve bulunması kanunlarca zorunlu kılınmıştır. İşletmenin sicil numarası, personelin: ismi, soy ismi, maaşı, pozisyonu, ücret türü, Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası, mesai günleri ve izin günlerine bağlı kazancı, ek ödemeler, özel kesintiler, yasal kesintiler, matrahlar ve çalışanın imzası gibi değişkenler gerekli yönetmeliklerce bordrolarda bulunması zorunlu kılınmıştır. Herhangi birinin bulunmaması durumunda bordro direkt geçersiz sayılır ve yasal faaliyetlerde kesinlikle geçerli kabul edilmez.

Zeops ile bütün yönetmeliklerin yasal yükümlülüklerini atlamadan, yasalara uygun bir şekilde bordro yönetimi yapabilirsiniz.

Bordro Yönetimi 4Bordro Yönetimi 5

Zeops ile Bordro Yönetimi Hatasız ve Çok Kolay

Zeops ile bordro yönetimine ayrılan faaliyet süresini azaltarak hızlı bir bordrolama yapmak mümkün. İnsan kaynakları departmanınızın, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hatasız bordrolama faaliyeti yürütmesini sağlıyoruz. Yapılan faaliyetin basit takip edilebilir olması, bordrolama sürecindeki maliyetleri kısarken personel gerekliliğini de asgari seviyede tutuyor.

Personelinizin çalışma sürelerini, hatasız bir şekilde hesaplayarak bordrolamanın yapılması gerekir. Elde edilen rakamlar, puantaj sistemine uygun bir şekilde Zeops’a girilir. Excel ile uyumlu çalışmasıyla bu işlemin otomatik girdisi de sağlanabilir. Bu sayede büyük ölçekli ve çalışanı fazla olan bir işletmeyseniz işiniz Zeops ile hiç zor değil.

Bütün bunların yanı sıra Zeops ile bütün faaliyetlerin bir raporunu alarak analiz etmeniz artık mümkün. Personel maliyetlerine göz atmak istiyor ve bunları düzen içinde tutmak istiyorsanız, bu artık elinizin altında. Ekstra iş gücü gerekmeden, bütün maliyetlerinizi hızlı, basit ve eksiksiz bir biçimde Zeops’la yönetebilirsiniz.
İnsan Kaynakları Departmanınız Neden Zeops Kullanmalı?

Zeops; pratik ve hızlı bordro yönetimiyle, insan kaynakları departmanınıza sağlandığı bazı avantajlar şunlardır:

  • Bordrolama sürecinde bulunan farklı değişkenleri bir yerde toplamanız mümkün.
  • Bordrolama faaliyetlerinin disiplinli takibi ile maliyetlerin ve personel ihtiyacının minimize edebilirsiniz.
  • Her nevi büyüklükteki işletmenizde kullanıma uygun olan Zeops ile bordrolama faaliyetlerinizi kolaylıkla yürütebilirsiniz.
  • Mevzuat ve yönetmeliklerde her bir kurala uygun olup kişisel verileri koruma kanuna muhalefet etmeyen bir bordrolama faaliyeti yürütebilirsiniz.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ve vergileri ile ilgili bütün faaliyetleri program üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bordrolama için ayrılan emek ve süreyi minimum düzeye indirmek için tasarlanan Zeops ile bordrolama faaliyetlerini yürütmek için ücretsiz deneme sürümünü deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca, bordro yönetimi faaliyetlerinde alternatif ve pratik çözümler sunan Zeops’un özelliklerini keşfetmek için sayfa sonundaki linklere göz atabilirsiniz.

Bordro Yönetimi 6
Ücretsiz Deneyin
ZEOPS'u ücretsiz denemek ister misiniz? Bağlantıya tıklayın ve işletmenize özel insan kaynakları yönetim sistemini kullanmaya hemen başlayın.Kredi kartı gerekmez   Tüm özelliklere sınırsız erişim