FacebookPerformans Yönetimi

Zeops Performans yönetimi ile çalışanlarınızın performansını yetkinlik ve hedef bazlı değerlendirebilirsiniz. Bu sayede işletmeniz içerisinde performans hedeflemeleri için verimlilik çalışmaları yapabilir ve dönemsel olarak verileri raporlayarak karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Her işletmenin mutlaka takip etmesi gereken doğru bir veri işlemi olan performans yönetimi ve değerlendirmesi hem personelin verimini arttırmak hem de işletmenin çalışma kapasitesi ve sonuçlarının anlaşılması açısından oldukça önemli bir veri sunacaktır.

Performans Yönetimi 1Performans Yönetimi 2

Performans yönetimi sayesinde işletmeler maksimum verimliliğe ulaşabilmek için çalışma ve personel değerlendirmesini kolaylıkla yapabilir ve işletme içerisinde güçlü ve zayıf yönleri rahatlıkla keşfederek bu alanda verim artırıcı doğru çalışmalar için kaynak sağlayabilir.
Bu modül içerisinde personelden departmana, departmandan organizasyona kadar en temelden bütüne gidecek şekilde veri yönetimi ve ölçümleme yapılabilmektedir. Personele özgü yetenek ve motivasyonlar değerlendirilebilir, personelin hangi seviyede ve süreçte kendi en yüksek verim düzeyine çıktığı, buna bağlı olarak yüklenebileceği sorumluluklar ve verime bağlı ödül ve terfi düzenlemeleri kolaylıkla yapılabilir. Böylece personelin kapasitesi ve buna bağlı çözüm süreçleri hakkında da bilgi sahibi olunarak temel verimlilik düzeyini etkileyen etkenler de incelenebilir.

Performans Yönetimi 1Yetkinlik Değerlendirme

Çalışanların bilgi, beceri, davranış ve tutum gibi yetkinliklerini değerlendirin. Yetkinlik değerlendirmesini 360 derece değerlendirme yöntemi ile şirket içerisinde herkesin birbirini ve kendisini değerlendirmesini sağlayın. Yetkinlik değerlendirmesi raporlarımız sayesinde çalışanlarınızın kendilerini geliştirebilecekleri yol haritalarını çıkarın.

Personel görev dağılımı ve sonuçlandırma süreçlerinde öncelikle yetkinliğin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Görev ve başarılı sonuçlar arasında geçen tüm işlemlerde personelin bu yetkinliğe sahip olup olmadığı görev başarısında önemli rol oynamaktadır. Burada üç önemli kriterden bahsedebiliriz.

Personelin Kapasitesi

Bu kapasite hem iş yükü hem de personelin kişisel yetenekleri ve deneyimi olarak değerlendirilmelidir. Bir çalışanın verilen görevi başarıyla yerine getirebilmesi ve hata payını da azaltmak adına kendisine verilen projeye yeterli ilgiyi ayırabileceği vaktin de verilmesi gerekmektedir. Personel arasındaki görev dağılımı içerisinde iş yükünün dengeli olarak paylaştırılması da haksız değerlendirmelerin ve işletmeyi etkileyecek şekilde yapılacak hataların da önüne geçecektir. Aynı zamanda işletmede çalışma süresi, konu hakkında sahip olduğu deneyim ve işe uygunluğu da bu alanda önemli rol oynayacağından yetkinlik değerlendirmesinde kapasite tespiti yapmak oldukça önemlidir.

Proje Gerekliliklerinin Sağlanması

Personelin yetkinliği kadar kendisine yeterli zaman, ekipman ve desteğin sağlanması da verimlilikte önemli bir konudur. Kısıtlı imkanlar ve kısıtlı zaman ile personelin göstereceği performans ile yeterli zaman ve ekipmanla göstereceği performans kişisel yetkinliklerden bağımsız olarak maksimum verimi kazanmaya etki edecektir.

Motivasyon

Verilen görev içerisinde personel gerekli yetkinliğe ve zamana sahipse yüksek performans göstermek için gerekli isteğe de sahip olacaktır. Bu sayede işletme başarısını doğrudan etkileyecek bir performans gösterebilir ve işletme de performans yönetimi modülü ile takip edebileceği doğru veriler sayesinde tüm süreci işletmeye faydalı olacak bir başarıya dönüştürebilir.

Hedef Değerlendirme

Hedef bazlı değerlendirme yöntemi ile çalışanlarınıza belirli sürelerde hedefler atayabilir, hedef değerlendirmesi sonucunda oluşturduğumuz raporlara göre çalışanlarınızın ve şirketinizin güçlü yönlerini görebilir ve geliştirebilirsiniz.

Çalışma düzeni içerisinde ya da belli bir projenin basamakları içerisinde proje sonuçlandırılmasından farklı hedef ve ilkeler de belirlenebilir. Bu konu bir projenin yapımı sırasında başka bir projeye ışık tutacak bilgiler edinmek, yeni deneyimler belirlemek ve işletme performansını bir üst seviyeye çıkarmak gibi durumlar içerebilir. Bu süreçler içerisinde personelin işleyiş sırasındaki hedefleri gerçekleştirmesi ve hedeflere ulaşma konusundaki başarının ya da başarısızlığın sebep ve sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olabilir.

Performans Değerlendirme

Tüm bu süreçler içerisinde hem süreci doğru yönetmek hem de sonuçlarını tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte değerlendirmek işletmenin personelden alacağı verim kadar, personelin işletmeye duyduğu güven ve sadakat duygusunu da arttıracaktır. Doğru bir yönetim ve işleyiş için ve sonrasında kazanılacak ek haklar ve beraberinde işletmenin potansiyelini görmek ve yükseltmek için gereken adımları atabilmesi, en küçük yapıtaşı olan personelden başlayarak departmanlarda yapılacak verimlilik düzenlemelerine kadar geniş bir kapsam içermektedir.

Performans Yönetiminin Amacı

Personel yönetiminin en temel amacı işletme içerisinde tüm çalışanlar ve içinde bulundukları gruplar için net hedefler belirlemek, bu hedef süreçlerinde kendilerindeki gelişimleri hem personelin hem de yöneticilerin takip etmesini sağlamak, sonuçlarındaki katkıya göre ödüllendirmeyi de sağlayarak personelin firmaya karşı sadakat ve aidiyet duygusu hissetmesini sağlamak ve bu motivasyonla hem işletmeye hem de kendisine faydalı olabilecek konularda şirket içerisinde sorumluluk alarak kendi güçlü yönlerini de keşfetmesini de sağlamaktır. Hem bireysel hem de ekip olarak sürecin izlenmesine olanak tanıyacağından çalışma grupları ve yönetim ekiplerinin oluşturulmasında da performans yönetiminden alınan veriler fayda sağlayacaktır. Performans ölçümü sağlıklı geri bildirimler toplanabilmesi ve yapılacak yatırım süreçlerinde stratejik açıdan doğru hamleleri yapabilmeye de olanak tanıyacaktır. Yatırım yalnızca iş kolu olarak değil, personel devamlılığına bağlı olarak yapılacak yatırım da düşünülmelidir.

Performans Değerlendirme Sürecini Doğru Yönetin

Zeops performans yönetimi modülü sayesinde personelin hem kendisini hem de içinde bulunduğu ekibi değerlendirmesine olanak tanımış olursunuz. Dönemsel olarak bu verileri karşılaştırabilir ve değerlendirmeler neticesinde iyileştirme yapılan alanları görebilir, eksik noktalar için yeni hedefler belirleyebilir ve bu sayede hem personel verimliliğini arttırabilir hem de işletmenin büyümesine yönelik doğru adımları atabilirsiniz. İşletme içerisindeki görevlendirmeye göre insan kaynakları sorumluları ya da ekip şefleri, bölüm müdürleri gibi unvanlara sahip kişiler bu yönetim ve değerlendirmeyi Zeops ile kolaylıkla yapabilir.

Ücretsiz Deneyin
ZEOPS'u ücretsiz denemek ister misiniz? Bağlantıya tıklayın ve işletmenize özel insan kaynakları yönetim sistemini kullanmaya hemen başlayın.Kredi kartı gerekmez   Tüm özelliklere sınırsız erişim